Informácie

Ako postupovať v prípade úmrtia doma

Ako postupovať v prípade úmrtia doma

Je potrebné zavolať na číslo 112, obhliadajúci lekár vykoná prehliadku zosnulého a následne vystaví "List o prehliadke zosnulého a štatistické hlásenie o úmrtí".

Ako postupovať v prípade úmrtia v nemocnici alebo v sociálnom

Ako postupovať v prípade úmrtia v nemocnici alebo v sociálnom

Budete kontaktovaný personálom zariadenia, ktorý Vám poskytne informácie o úmrtí a mieste kde sa zosnulý nachádza.

Podľa zákona o pohrebníctve pozostalí majú právo si vybrať pohrebnú službu.

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého.

Výška príspevku je 79,67€.

 

Tento príspevok sa vypláca len raz a nárokovať si oň môžete maximálne do 1 roka od úmrtia zosnulého.

Prevoz zosnulých

Prevoz zosnulých

Pohrebná služba OKENKA Nitra zabezpečuje prepravu zosnulých nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme potrebné formality nutné k preprave zosnulého.

Vybavíme všetko za Vás

Vybavíme všetko za Vás

Na základe telefonického rozhovoru určíme ďalší postup. Pripravíme všetky dokumenty a vybavíme všetky formality. Dohodneme s Vami prevoz zosnulého a aj vybavenie smútočného obradu. Môžete volať NON STOP na čísla: 037 652 56 45 alebo 0907 424 488.